Title Image

Nadzór budowlany – kierownik budowy – Kraków

Kierownik Budowy to osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie.

Kierownik budowy jest osoba odpowiedzialną za cały przebieg prac budowlanych, aby były wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, sztuka budowlaną oraz z zachowaniem bezpieczeństwa.Ponosi pełną odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną za ewentualne nieprawidłowości i błędy popełnione na placu budowy oraz inne uchybienia względem obowiązków zawodowych. Wszystkie kwestie związane z daną inwestycją powinien odnotowywać w, mającym status dokumentu urzędowego, dzienniku budowy, który wcześniej zostaje opieczętowany w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę.

By skorzystać z wiedzy takiej osoby, wystarczy zadzwonić.

Należy wyraźnie podkreślić, iż każda budowa wymaga obecności kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy

 1. protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;
 2. prowadzenie dokumentacji budowy;
 3. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem, decyzją o pozwoleniu na budowę, a także wszystkimi obowiązującymi przepisami;
 4. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz zawiadomienie o tym właściwego organu;
 5. zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy, dotyczącym wstrzymania robót budowlanych
 6.          z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
 7. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 8. zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót – szczególnie takich, które w trakcie dalszych prac ulegną zakryciu, jak np. izolacje przeciwwilgociowe fundamentów;
 9. zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 10. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 11. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy; uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także całej infrastruktury wykorzystywanej przy budowie (np. drogi).

By skorzystać z wiedzy takiej osoby, wystarczy zadzwonić.

Nadzór budowlany, Kraków

Kraków to miasto z bardzo bogatą historią, które prężnie się rozwija, a jego aglomeracja wciąż się rozrasta. Powstają nowoczesne, piękne osiedla, wymagające sporo pracy. Jednak także zabytkowe kamienice potrzebują czasem konserwacji, aby dalej mogły pięknie zdobić to historyczne miasto, a tym samym przyciągać coraz więcej turystów czy nowych lokatorów. W takich sytuacjach konieczne jest zatrudnienie osoby, która zajmie się nadzorem budowlanym w Krakowie i przypilnuje zrealizowania całego procesu od zera.

W naszej ofercie znajdą Państwo cały wachlarz usług, którymi się zajmiemy. Oferujemy pełen zakres związany z nadzorem budowlanym w Krakowie. Przeprowadzamy klienta przez każdy etap stawiania nowej nieruchomości. Zajmujemy się wieloma rodzajami budynków, więc na pewno znajdą Państwo u nas odpowiedniego kierownika budowy w Krakowie.

Kierownik budowy, Kraków – profesjonalizm i wiedza

Odpowiadamy za całkowity przebieg wszystkich robót budowlanych. W naszym zespole pracują sami profesjonaliści, których wiedza opiera się na wysokich kwalifikacjach oraz wieloletnim doświadczeniu. W codziennej pracy stykamy się z różnymi sytuacjami i przeciwnościami, jednak nic nie jest dla nas przeszkodą.

W każdej sytuacji szukamy optymalnego rozwiązania, które zapewni klientom bezpieczeństwo, ale także zadowolenie z naszych usług. Profesjonalizm i rozległa wiedza udowadniają, że jesteśmy prawdziwymi fachowcami.

Nadzór budowlany, Kraków – bezpieczeństwo i zaufanie

Bezpieczeństwo i higiena pracy to aspekty, którymi kierujemy się w trakcie realizacji każdego zlecenia. Wszystkie prace pozostają pod kontrolą prawdziwych specjalistów, działających w branży od wielu lat oraz regularnie szkolących się z zakresu BHP. Kluczem do sukcesu i zadowolenia klientów jest ich bezpieczeństwo. Zawsze przed przystąpieniem do pracy sprawdzamy cały teren budowy oraz wszystkie konstrukcje i dokładnie obmyślamy plan działania.

Jako profesjonalni kierownicy budowy w Krakowie pracujemy wyłącznie na profesjonalnym, sprawdzony i polecanym sprzęcie, który służy nam od lat. Posługujemy się także nowoczesną technologią oraz wszelkimi sposobami na usprawnienie wypełniania obowiązków.

Nasi fachowcy znają sprzęt, na którym pracują, dostosowując wybór urządzeń do zleceń. Zaufanie klientów to coś, na czym bardzo nam zależy, ponieważ współpraca dzięki niemu staje się dla obu stron przyjemniejsza.

Kierownik budowy, Kraków – kosztorys

Jesteśmy profesjonalistami w swoim fachu, którzy bardzo szczegółowo znają całą branżę. Dlatego nie tylko będziemy bacznym okiem nadzorować całą budowę, ale także wycenimy szczegółowo wszystkie nasze prace.

Od pierwszego etapu współpracy będą Państwo informowani o wszelkich kosztach. W naszych umowach nie zawieramy żadnych ukrytych kosztów. Zależy nam na zaufaniu, więc konieczność dokonania każdego wydatku sygnalizujemy na bieżąco.

Nadzór budowlany, Kraków – dlaczego my?

Najważniejsze dla nas jest zadowolenie klienta i owocna współpraca. Jesteśmy fachowcami w swoim zawodzie. Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz profesjonalizm to cechy, które starannie pielęgnujemy. Indywidualnie i w przyjazny sposób podchodzimy do każdego klienta.

Pozytywne opinie potwierdzają nasze podejście do pracy. Ustalamy atrakcyjne oraz konkurencyjne ceny. Staramy się podejść do każdej sprawy indywidualnie, aby znaleźć optymalne rozwiązanie w różnych przypadkach. Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zachęcamy do nawiązania kontaktu z nami.