Title Image

Ewidencja gruntów Kraków

Doradztwo w zakresie zmian w ewidencji gruntów

 

Ewidencja gruntów jest publicznym rejestrem, który dostarcza informacji na temat gruntów, budynków i lokali. W ewidencji znajdują się też dane właścicieli nieruchomości. Świadczymy usługi doradztwa oraz pomagamy przejść naszym klientom przez skomplikowaną procedurę, jaką jest wpis do ewidencji gruntów lub naniesienie w nim zmian. Nasza firma, Geoexpress, pomaga w:
? Zgłoszeniu nieruchomości do ewidencji gruntów i budynków
? Uzyskaniu wypisu i wyrysu nieruchomości
? Naniesieniu zmiany (np. danych) w ewidencji gruntów i budynków
? Sprawdzeniu stanu faktycznego oraz ustaleniu właściciela działki

Przepisy i szczegóły działania rejestru publicznego są określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Najbardziej istotne informacje dotyczą sposobu zmiany danych oraz sytuacji, w których naniesienie zmian jest obowiązkowe. Informacje na temat funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków znajdują się w ustawie o Prawie geodezyjnych i kartograficznym z 17.05.1989r.

 

 

Zmiana w ewidencji gruntów


Sporządzana przez nas dokumentacja jest podstawą do dokonania zmian w ewidencji gruntów. Jest ona niezbędna, kiedy dokonujemy:

? Scalenia nieruchomości
? Podzielenia nieruchomości
? Wydzielenia nieruchomości
? Zakupu lub sprzedaży (zmiana właściciela jest wymaga naniesienia zmian w ewidencji gruntów i budynków)
? Naniesienia nowych granic nieruchomości

Zmiany w ewidencji gruntów wymagają dostarczenia dodatkowych dokumentów, takich jak:

? Orzeczenia sądu
? Akty normatywne i notarialne
? Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (którą możemy sporządzić na
życzenie klienta)
? Odpis z księgi wieczystej

 

 

Ewidencja gruntów jest regularnie aktualizowana. Wprowadzaniu aktualności sprzyja system informatyczny, dlatego, jeśli chcemy dowiedzieć się jaki jest status działki i kto jest jej właścicielem, możemy uzyskać wypis lub wyrys z rejestru. Dane z ewidencji gruntów są niezbędne jeżeli stajemy się właścicielami działki i chcemy założyć księgę wieczystą (co z kolei jest przydatne w celu pokazania np. przyszłemu nabywcy jaki jest status prawny nieruchomości). Proces nanoszenia zmian lub uzyskania informacji może być niezrozumiały i problematyczny dla osoby, która nie jest zaznajomiona z terminologią prawniczą oraz geodezyjną, dlatego oferujemy pomoc w przejściu przez proces uzyskania potrzebnych informacji. Na życzenie klienta możemy pomóc wypełnić odpowiednie wnioski lub wytłumaczyć kwestie związane z działaniem ewidencji gruntu i budynków.

ewidencja gruntów - doradztwo

Nasza oferta obejmuje Kraków i inne małopolskie miejscowości, takie jak na przykład Gołcza, Wolbrom, Miechów, Olkusz, Proszowice, Wieliczka, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, Zabierzów, Zielonki, Czernichów, Jerzmanowice, Kocmyrzów, Koniusza, Krzeszowice, Liszki, Gdów.

 

Compare