Doradztwo w zakresie zmian w ewidencji gruntów

Ewidencja gruntów jest publicznym rejestrem, który dostarcza informacji na temat gruntów, budynków i lokali. W ewidencji znajdują się też dane właścicieli nieruchomości. Świadczymy usługi doradztwa oraz pomagamy przejść naszym klientom przez skomplikowaną procedurę, jaką jest wpis do ewidencji gruntów lub naniesienie w nim zmian. Nasza firma, Geoexpress, pomaga w:
? Zgłoszeniu nieruchomości do ewidencji gruntów i budynków
? Uzyskaniu wypisu i wyrysu nieruchomości
? Naniesieniu zmiany (np. danych) w ewidencji gruntów i budynków
? Sprawdzeniu stanu faktycznego oraz ustaleniu właściciela działki
Przepisy i szczegóły działania rejestru publicznego są określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Najbardziej istotne informacje dotyczą sposobu zmiany danych oraz sytuacji, w których naniesienie zmian jest obowiązkowe. Informacje na temat funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków znajdują się w ustawie o Prawie geodezyjnych i kartograficznym z 17.05.1989r.

Zmiana w ewidencji gruntów

Sporządzana przez nas dokumentacja jest podstawą do dokonania zmian w ewidencji gruntów. Jest ona niezbędna, kiedy dokonujemy:

? Scalenia nieruchomości
? Podzielenia nieruchomości
? Wydzielenia nieruchomości
? Zakupu lub sprzedaży (zmiana właściciela jest wymaga naniesienia zmian w ewidencji gruntów i budynków)
? Naniesienia nowych granic nieruchomości

Zmiany w ewidencji gruntów wymagają dostarczenia dodatkowych dokumentów, takich jak:
? Orzeczenia sądu
? Akty normatywne i notarialne
? Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (którą możemy sporządzić na życzenie klienta)
? Odpis z księgi wieczystej

 

Ewidencja gruntów jest regularnie aktualizowana. Wprowadzaniu aktualności sprzyja system informatyczny, dlatego, jeśli chcemy dowiedzieć się jaki jest status działki i kto jest jej właścicielem, możemy uzyskać wypis lub wyrys z rejestru. Dane z ewidencji gruntów są niezbędne jeżeli stajemy się właścicielami działki i chcemy założyć księgę wieczystą (co z kolei jest przydatne w celu pokazania np. przyszłemu nabywcy jaki jest status prawny nieruchomości). Proces nanoszenia zmian lub uzyskania informacji może być niezrozumiały i problematyczny dla osoby, która nie jest zaznajomiona z terminologią prawniczą oraz geodezyjną, dlatego oferujemy pomoc w przejściu przez proces uzyskania potrzebnych informacji. Na życzenie klienta możemy pomóc wypełnić odpowiednie wnioski lub wytłumaczyć kwestie związane z działaniem ewidencji gruntu i budynków.

ewidencja gruntów - doradztwo

Nasza oferta obejmuje Kraków i inne małopolskie miejscowości, takie jak na przykład Gołcza, Wolbrom, Miechów, Olkusz, Proszowice, Wieliczka, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, Zabierzów, Zielonki, Czernichów, Jerzmanowice, Kocmyrzów, Koniusza, Krzeszowice, Liszki, Gdów.