Pomiary geodezyjne Kraków

Geodezja Kraków – pomiary wysokościowe i sytuacyjno-wysokościowe

Świadczymy usługi z zakresu pomiarów geodezyjnych, które są podstawą do wykonywania szkiców terenu, map projektowych do celów budowlanych, map ukształtowania terenu lub dokumentów prawnych skierowanych do jednostek administracyjnych. Pomiary geodezyjne dzielimy na:

? Wysokościowe (pionowe) – służą do mierzenia i przedstawiania formy ukształtowania terenu. Stąd ich nazwa, ponieważ w trakcie wykonywania pomiarów wysokościowych, mierzymy wysokość punktów względem danego punktu odniesienia. Pomiary wysokościowe to inaczej niwelacja.
? Sytuacyjno-wysokościowe – same pomiary sytuacyjne (poziome) dotyczą płaszczyzny poziomej, a sytuacyjno-wysokościowe dotyczą pomiaru osi obiektów poziomych i pionowych. Dokonuje się go np. przy tworzeniu map
projektowych, map numerycznych lub przy nanoszeniu zmian na mapie zasadniczej. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe określa się mianem tachimetrią.

Zakres i dokładność pomiarów geodezyjnych zależą w dużej mierze od zaawansowania użytkowanego sprzętu, dlatego w naszej firmie Geoexpress korzystamy z najnowocześniejszej technologii Spectra Precision z systemami GPS. Otrzymane wyniki prezentujemy za pomocą nowatorskich modeli 3D oraz chmury punktów, które pomagają przedstawić efekty pomiarów w precyzyjny i przejrzysty sposób.

Pomiary geodezyjne w praktyce


Każdego dnia wykonujemy skomplikowane pomiary geodezyjne, które służą naszym klientom do różnych celów. Najczęściej są wykorzystywane do:

? Tworzenia map projektowych, stanowiących punkt wyjścia do konstruowania projektów budowlanych.
? Inwentaryzacji budynków, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lokalu lub zamieszkania w wymarzonym domu.
? Wykazywania zmian ewidencyjnych, które są podstawą do naniesienia zmian w ewidencji gruntów.
? Tyczenia budynków i gruntów, pozwalających na zmianę granic nieruchomości.
? Scalanie i podział nieruchomości w celu zwiększenia jej funkcjonalności.

pomiary geodezyjne

Geo Express – geodeci z doświadczeniem

Pomiary geodezyjne nie mogą być wykonane przez osobę bez odpowiednich kwalifikacji, ponieważ ich przeprowadzenie wymaga wiedzy z zakresu inżynierii, ukształtowania terenu oraz prawa. Z pomiarami geodezyjnymi nierozerwalnie związana jest dokumentacja prawna, w tym m.in mapy podziałowe lub projekty podziału gruntu albo nieruchomości. Wykonane przez nas dokumenty często służą do celów sądowych i stanowią wiążący dokument dla organów administracyjnych.
Zapraszamy do skorzystania z naszej rozbudowanej oferty pomiarów geodezyjnych w ramach geodezji klasycznej oraz inżynieryjnej. Realizujemy zlecenia przygotowawcze, projektowe, realizacyjne oraz powykonawcze na terenie Krakowa i takich miejscowości jak Miechów, Olkusz, Proszowice, Wieliczka, Gołcza, Wolbrom, Michałowice, Skała, Skawina, Mogilany, Niepołomice, Świątniki Górne, Krzeszowice, Liszki, Zabierzów, Zielonki, Słomniki, Czernichów, Gdów, Jerzmanowice, Kocmyrzów, Koniusza.