Podziały nieruchomości Kraków

Geodeta Małopolska – Podział i scalenie nieruchomości

Realizujemy zlecenia z zakresu zarządzania przestrzenią, czyli podział lub scalenie nieruchomości na życzenie klienta indywidualnego albo przedsiębiorstwa. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń pomiarowych Spectra oraz Topcon, możemy szybko i precyzyjnie dokonywać nawet najbardziej zaawansowanych pomiarów, które są konieczne do podzielenia lub scalenia działki. W trakcie geodezyjnego opracowania granic nieruchomości wykonujemy pomiary oraz dokumentację techniczną. Pomagamy także uzyskać pozwolenie od jednostki samorządowej na scalenie gruntów.

Nasza oferta obejmuje między innymi takie miejscowości jak Kraków, Olkusz, Proszowice, Miechów, Wieliczka, Gołcza, Wolbrom, Jerzmanowice, Kocmyrzów, Czernichów, Gdów, Koniusza, Mogilany, Niepołomice, Skała, Skawina, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Słomniki, Świątniki Górne, Zabierzów, Zielonki.

Scalenie nieruchomości Kraków i okolice


Scalenie nieruchomości jest jedną z form zarządzania przestrzenią. Jej celem jest zwiększenie funkcjonalności gruntów. Co najważniejsze, po scaleniu powierzchnia działki nie zmienia się w ogóle lub w nieznacznym stopniu, ale zostają przesunięte granice działki. Do wykonania profesjonalnego scalenia nieruchomości i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, wymagane jest zatrudnienie geodety, który realizuje zlecenie na polecenie starosty lub innej jednostki samorządu terytorialnego.

Scalenie działki jest procedurą prawną, dlatego do jej prawidłowego przeprowadzenia potrzebna jest wiedza z zakresu geodezji oraz prawa. Na skutek scalenia powstają:

● Nowe granice działki, które najpierw są projektowane, a następnie oznaczane
w terenie
● Granice nieruchomości dostosowane do dróg komunikacyjnych oraz
melioracji wodnych

W wyniku scalenia jest możliwy także nieodpłatny podział gruntów oraz przebudowa dróg dojazdowych. Sam zakres scalenia jest uzależniony od powierzchni gruntu, infrastruktury komunikacyjnej, uzbrojenia i zabudowy technicznej, ukształtowania terenu oraz sąsiadującej zabudowy.

Podział nieruchomości Kraków i okolice

Z podziałem nieruchomości najczęściej mamy do czynienia, kiedy duża działka ewidencyjna ma więcej niż jednego właściciela i niezbędny jest jej podział oraz uporządkowanie od strony prawnej. Podział gruntu na mniejsze działki przebiega w kilku krokach:

● Sporządzenie wstępnego planu podziału nieruchomości, zawierającego m.in
granice nieruchomości i ich powierzchnię
● Złożenie wniosku do do wydziału geodezji i kartografii w zamiejscowym
urzędzie gminy
● Wykonanie szczegółowego planu podziału nieruchomości, w którym znajdą
się m.in szczegółowe punkty graniczne
● Ponowne złożenie wniosku o zgodę na podział nieruchomości

Po wykonaniu podziału lub scalenia nieruchomości, przedstawiamy nowe granice i wyraźnie je zaznaczamy. Dzięki temu klient nie ma wątpliwości, gdzie przebiega granica działki.

Podział nieruchomości