Podział nieruchomości Kraków

Scalenie i podział nieruchomości to usługi, jakie realizujemy zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedstawicieli sektora biznesowego oraz publicznego. Dzięki stosowanym nowoczesnym technikom pomiarowym wykonujemy precyzyjne mapy geodezyjne, które są niezbędnym elementem projektu planu podziału nieruchomości, jaki przedkładany jest władzom samorządowym do zatwierdzenia.

Podział nieruchomości wykonujemy w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dzięki czemu przygotowana dokumentacja może posłużyć do uzyskania wpisu własności w księgach wieczystych. Podczas procesu scalania i podziału nieruchomości reprezentujemy naszych klientów przed właściwymi urzędami, co pozwala na sprawną realizację wszystkich niezbędnych czynności.

Podział gruntów

Podział gruntów wykonywany jest w sytuacji, w której jedna działka ma kilku właścicieli lub, gdy fragment istniejącej działki przeznaczony jest na sprzedaż. Profesjonalnie wykonana usługa pozwala wydzielić z jednej nieruchomości inne ? mniejsze. Podział działki realizowany jest w kilku etapach, których kolejność regulują przepisy prawne. Pierwszym krokiem jest weryfikacja posiadanej przez klienta dokumentacji oraz jej uzupełnienie.

W tym celu korzystamy z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uprzednio zgłaszając władzom lokalnym zamiar przeprowadzenia konkretnych robót. Istotnym elementem, jaki składa się na podział działki budowlanej, jest pomiar terenowy oraz przygotowanie precyzyjnych map. Na ich podstawie bowiem sporządza się projekt planu podziału, który następnie przekazujemy do zatwierdzenia. Po pozytywnej decyzji administracyjnej plan podziału może być wprowadzony do obrotu prawnego.

Podział gruntów rolnych

W ofercie posiadamy także podział gruntów rolnych, wykonywany zarówno na działkach o powierzchni większej niż 0,3000 ha (tryb geodezyjny) oraz na nieruchomościach o niewielkiej powierzchni (tryb administracyjny). Podział działki rolnej w przypadku trybu geodezyjnego rozpoczyna wniosek, jaki składają klienci. Na tej podstawie dokonujemy zgłoszenia robót w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a następnie pozyskujemy z zasobu geodezyjnego mapę zasadniczą.

Podział nieruchomości rolnej obejmuje wstępny plan podziału z zaznaczonymi na czerwono działkami wydzielanymi oraz propozycję dostępu do drogi publicznej. Oprócz tego sporządzamy wykaz zmian gruntowych, a także wynosimy granice nowej działki bezpośrednio na grunt. Niezbędnym elementem podziału działki rolnej jest okazanie granic i sporządzenie protokołu, który wraz z kompletną dokumentacją przekazywany jest do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w celu uwierzytelnienia i zawiedzenia.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą, obejmującą geodezyjny podział gruntów budowlanych i rolnych. Obsługujemy klientów z terenu Krakowa oraz miejscowości położonych w promieniu 100 km.