Mapy geodezyjne do celów projektowych Kraków

Mapa geodezyjna do celów projektowych jest dokumentem, od którego należy zacząć przygotowywania do budowy. Wykonywana jest jedynie przez geodetów legitymujących się odpowiednimi uprawnieniami, na podstawie mapy zasadniczej, pozyskanej z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Naszym klientom oferujemy usługi doświadczonych geodetów, którzy przygotują profesjonalne mapy geodezyjne dla inwestycji zlokalizowanych w Krakowie i okolicznych miejscowościach.

Dysponujemy nowoczesnym i precyzyjnym sprzętem firmy Spectra Precision, który umożliwia szybkie wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów. Zebrane dane przedstawiane są za pomocą grafik w systemie CAD oraz wizualizacji w chmurze punktów. Zespół Geoexpress tworzą geodeci z uprawnieniami w zakresie 1, 2 i 4. W miejscach o utrudnionym dostępie do pomiarów wykorzystujemy drony.

Mapki geodezyjne

Mapki geodezyjne, przeznaczone do przygotowania projektu budowlanego, realizujemy po wcześniejszym zgłoszeniu robót w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Opracowanie obejmuje między innymi: infrastrukturę komunikacyjną w otoczeniu działki, w tym osie dróg, linie zabudowy oraz umiejscowienie zieleni i pomników przyrody. Mapa geodezyjna do celów projektowych sporządzana jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Z uwagi na różnorodność inwestycji, jakie prowadzą nasi klienci, mapa geodezyjna w Krakowie dostosowywana jest do indywidualnych wymagań projektanta oraz obiektu, jaki ma zostać wzniesiony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mapa geodezyjna jest niezbędna do rozpoczęcia budowy między innymi: domu, garażu, hali, obiektu handlowo ? usługowego, drogi czy przyłącza do sieci wodociągowej i uzbrojenia działki.

Mapa do celów projektowych Kraków

Sporządzamy mapy do celów projektowych w Krakowie oraz w miejscowościach sąsiadujących. Dokumentacja opracowywana jest po wykonaniu pomiarów uzupełniających, które pozwalają na aktualizację mapy zasadniczej. Prawidłowość wykonania mapy potwierdzamy w miejscowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, dzięki czemu opracowanie może być podstawą do przygotowania projektu architektonicznego, a w konsekwencji wydania pozwolenia na budowę.

Co istotne ? mapa do celów projektowych ważność zachowuje bezterminowo, chyba że w obrębie terenu, który obejmuje opracowanie, zachodzą istotne zmiany. Ile kosztuje mapa do celów projektowych? Cena usługi uzależniona jest od rodzaju oczekiwanej przez klienta dokumentacji oraz jej zakresu. Kosztorys przygotowujemy już na początku współpracy, przekazując go inwestorowi do akceptacji. Nasze realizacje wyróżnia nie tylko precyzja, ale także krótki czas, jaki jest niezbędny do przygotowania kompletnej mapy do celów projektowych w Małopolsce.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. W razie pytań lub wątpliwości ? zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego.